Hepatitis B vaccinatie informatie

Hepatitis B vaccinatie wordt aangeraden voor alle mensen die verhoogd risico lopen op besmetting met hepatitis B. Hepatitis B vaccinatie kan ook na blootstelling aan de virus worden toegediend om alsnog te helpen om infectie met hepatitis B te voorkomen, bijvoorbeeld bij mensen die nog geen Hepatitis B vaccinatie hebben gehad en zich aan een besmet naald prikken. De vaccinatie bestaat uit 3 inentingen. Bloedonderzoeken kunnen uitgevoerd worden om te controleren de Hepatitis B vaccinatie geslaagd is en iemand immuun is geworden voor Hepatitis B.

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is de ziekte die veroorzaakt wordt door het hepatitis B virus. De ziekte tast vooral de lever aan. Bij geïnfecteerd mensen is het virus aanwezig in alle lichaamsvloeistoffen zoals bloed, speeksel, sperma en vaginaal vocht. In Nederland wordt geschat dat ongeveer 1 op de 1.000 mensen besmet zijn met het hepatitis B-virus. Het komt veel vaker voor in andere landen – vooral in delen van Afrika, Azië en de Pacifische eilanden.

Mensen die geïnfecteerd raken met het hepatitis B-virus ervaren verschillende symptomen. De symptomen variëren van geen symptomen tot ernstige ziekte. In sommige gevallen blijft het virus langdurig in het lichaam.

Mensen die het virus langdurig hebben heten ‘dragers’. Sommige dragers hebben geen symptomen, maar zijn wel besmettelijk. 1 op de 4 chronische dragers ontwikkelt uiteindelijk een ernstige leverziekte, zoals chronische hepatitis, cirrose en in sommige gevallen na een aantal jaren zelfs leverkanker.

Zwangere vrouwen worden in sommige landen standaard op hepatitis B getest.

Hoe wordt hepatitis B opgelopen?

Hepatitis B wordt overgedragen van persoon naar persoon. Het kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Via bloedcontact. Drugsgebruikers die naalden delen lopen veel risico. Bloed voor transfusie wordt tegenwoordig gescreend op hepatitis B, maar in het verleden waren bloedtransfusies ook een oorzaak.
 • Onbeschermde seks met een besmet persoon.
 • Een besmette moeder kan het baby besmetten.
 • Het kan opgelopen worden door gebeten te worden door een geïnfecteerd persoon. Dit is gelukkig zeer zeldzaam!

Wie heeft Hepatitis B vaccinatie nodig?

hepatitis b vaccinatie

hepatitis b vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie is geschikt voor iedereen met verhoogd risico op besmetting met het hepatitis B-virus. Enkele voorbeelden zijn:

 • Werknemers in risicoberoepen. Dit zijn alle mensen die vaak in contact komen met bloed en speeksel, zoals verpleegkundigen, artsen, tandartsen en medische laboranten. Ook mensen die risico lopen op geweld lopen meer risico, bijvoorbeeld politie agenten en het personeel van gevangenissen. Mensen die ook risico lopen zijn bijvoorbeeld mensen die in een kinderdagverblijf of in centra voor mensen met verstandelijke handicaps.
 • Mensen die drugs injecteren, de seksuele partners van drugs gebruikers, en de mensen waarmee ze leven (inclusief hun kinderen).
 • Mensen met veel seksuele partners (met name sekswerkers).
 • Mensen met veel contact met iemand die besmet is met hepatitis B.
 • Mensen die regelmatig bloedtransfusies nodig hebben (bijvoorbeeld mensen met hemofilie).
 • Mensen met bepaalde nier-of leverziekten. Omdat Hepatitis B de lever ook aantast, vormt besmetting bij mensen met een bestaande leverprobleem een dubbelbelasting.
 • Gezinnen die kinderen adopteren uit landen waar hepatitis B veel voorkomt. (Het is echter wenselijk dat het kind wordt getest voor hepatitis B)
 • Gevangenen.
 • Reizigers naar landen waar hepatitis B veel voorkomt, vooral reizigers die extra risico lopen. Het risicogedrag omvat seksuele activiteit, drugsgebruik, hulpverlening bij noodgevallen en / of het deelnemen aan contactsporten. Ook wanneer een medische of tandheelkundige ingreep plaats vind in deze landen.
 • Baby’s die geboren worden door geïnfecteerde moeders.

Hepatitis B vaccinatie inentingsschema:

Hepatitis B vaccinatie vereist drie inentingen voor volledige bescherming. De tweede inenting wordt een maand na de eerste inenting gedaan. De derde inenting komt vijf maanden na de tweede.

Een tot vier maanden na de derde Hepatitis B vaccinatie inenting kan het nodig zijn om een ​​bloedtest te ondergaan, om vast te stellen of de Hepatitis B vaccinatie gewerkt heeft. Dit is meestal nodig voor degenen die risico lopen op infectie op het werk, zoals laboratorium personeel. Het is ook nodig voor mensen met bepaalde nierziekten. De bloedtest controleert op antistoffen tegen het hepatitis B-virus.

Het schema is hetzelfde voor de gecombineerde Hepatitis A en Hepatitis B vaccinatie.

Snelle Hepatitis B vaccinatie inentingsschema

De drie Hepatitis B vaccinatie inentingen kunnen in bepaalde situaties sneller dan normaal worden toegediend. De drie Hepatitis B vaccinatie inentingen volgen 1 maand op elkaar. Het duurt dus in totaal 2 maanden, in plaats van 6. Een nog snellere planning wordt soms ook gebruikt waarbij de tweede inenting al na zeven dagen gebeurt, en de derde 21 dagen na de eerste. Zulke schema’s worden meestal alleen toegepast in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld om een gevangene in te enten.

Wat zijn de bijwerkingen van Hepatitis B vaccinatie?

Bijwerkingen zijn zeldzaam. Soms ervaren mensen pijn en roodheid op de injectieplek. Zelden ontwikkelen mensen een milde koorts en een griepachtige ziekte voor een paar dagen na de injectie.

Wat gebeurt er als ik in contact kom met hepatitis B en geen Hepatitis B vaccinatie heb gehad?

Raadpleeg in dat geval een arts zo snel mogelijk.

Een injectie van immunoglobuline moet dan meestal zo spoedig mogelijk gebeuren. De immunoglobuline bevat antilichamen tegen het virus en geeft op korte termijn bescherming.

Baby’s met geïnfecteerde moeders moeten meestal ook een injectie van immunoglobuline zo spoedig mogelijk krijgen nadat ze geboren zijn. Zij moeten ook een Hepatitis B vaccinatie krijgen. De eerste inenting van Hepatitis B vaccinatie wordt toegediend binnen de eerste twee dagen na de geboorte. Dit wordt gevolgd door nog drie inentingen na 1 maand, 2 maanden en 12 maanden.

Wie moet geen Hepatitis B vaccinatie ontvangen?

 • Voor mensen met koorts is het het beste om de Hepatitis B vaccinatie uit te stellen tot na de koorts voorbij is.
 • Mensen die een ernstige reactie op een Hepatitis B vaccinatie hebben gehad in het verleden.

Hepatitis B vaccinatie kan wel worden gegeven aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven en Hepatitis B vaccinatie nodig hebben.